Odpady

Przechowywanie odpadów medycznych wg kodów

-18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10, 18 01 82 – magazynowanie w temp. od 10°C do 18°C tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości , jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temp. do 10°C nie dłużej niż 30 dni.

-18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, – magazynowanie tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.

– 18 01 02 – magazynowanie tylko w temp. do 10°C do 72 godzin.

Przechowywanie odpadów weterynaryjnych

Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temp. 10°C i wyższej, natomiast w temp poniżej 10°C odpady mogą być magazynowane tak długo jak pozwalają na to ich właściwości ale nie dłużej niż 30 dni.

Sposób zapakowania odpadów medycznych i weterynaryjnych wg. kodów

-18 01 02, 18 01 03, 18 01 82 – z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach zbiera się do worków jednorazowego użycia z foli polietylenowej, koloru czerwonego nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci, środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

-18 01 06, 18 01 08, 18 01 10 – z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach zbiera się do worków jednorazowego użycia z foli polietylenowej, koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci, środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

– 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – zbiera się do worków jednorazowego użycia z materiału nieprzezroczystego w kolorze innym niż czerwony bądź żółty wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci, środków chemicznych albo do pojemników wielokrotnego użycia.

– Odpady medyczne o ostrych końcach lub krawędziach zbiera się do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Zasady oznaczanie kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych, stosuje się odpowiednio (jw.)

Odpady weterynaryjne z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z foli polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

– Odpady weterynaryjne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się do sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, odpornych na przekłucie lub przecięcie pojemników jednorazowego użycia.

Worki lub pojemniki należy zapełniać maksymalnie do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający bezpieczne ich zamknięcie. Każdy worek i pojemnik w którym przechowywane są odpady powinien posiadać oznaczenie z informacjami umieszczonymi w widocznym miejscu takimi jak:

– kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadów,datę zamknięcia.