Dokumentacja

ZOJA bezpłatnie,rzetelnie oraz terminowo świadczy usługi związane ze sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji związanej z gospodarką odpadami.

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie postępowania z odpadami medycznymi.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów